Koppeling mailchimp en Woocommerce

Koppeling maken mailchimp en Woocommerce

Mij is gevraagd om een koppeling tussen mailchimp en Woocommerce te maken. Dit omdat er een update heeft plaats gevonden en de tutorials die deze persoon kon vinden alleen voor de oude versie van mailchimp was. Ik hoop dat het lukt allemaal zo niet laat het mij dan eventjes weten. Heb je andere op of aanmerkingen ook dan kan je altijd contact met mij opnemen.